1. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for Medical system named "MedEvid", specialized for IVF
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for Medical system named "MedEvid", specialized for IVF
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for Medical system named "MedEvid", specialized for IVF
  Graphic Design Bài thi #18 cho Design logo for Medical system named "MedEvid", specialized for IVF
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for Medical system named "MedEvid", specialized for IVF
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for Medical system named "MedEvid", specialized for IVF
  Bị từ chối
  0 Thích