Freelancer: Asadtony
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

hv a look sir

design lil bit changed? do u want its colored version. i m making it according to ur requirements as u told in brief that minimum colors nd grayscale

Bài tham dự cuộc thi #27 cho Design logo for a company
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.