mimit6088 Avatar

Các bài tham dự của mimit6088

Cho cuộc thi Design me a company logo

 1. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Logo Design cho cuộc thi Design me a company logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Logo Design cho cuộc thi Design me a company logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Logo Design cho cuộc thi Design me a company logo
  Bị từ chối
  0 Thích