mayerdesigns Avatar

Các bài tham dự của mayerdesigns

Cho cuộc thi Design me a killer logo for Web Design Secrets

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a killer logo for Web Design Secrets
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a killer logo for Web Design Secrets
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a killer logo for Web Design Secrets
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a killer logo for Web Design Secrets
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a killer logo for Web Design Secrets
  Đã rút