1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a 1 min promo video for a martial arts summer camp.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a 1 min promo video for a martial arts summer camp.
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a 1 min promo video for a martial arts summer camp.
  0 Thích