1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a 1 min promo video for a martial arts summer camp.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a 1 min promo video for a martial arts summer camp.
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a 1 min promo video for a martial arts summer camp.
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a 1 min promo video for a martial arts summer camp.
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a 1 min promo video for a martial arts summer camp.
  0 Thích