khaledgamalibrah Avatar

Các bài tham dự của khaledgamalibrah

Cho cuộc thi Design me a tshirt - White Van Magnet

 1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a tshirt - White Van Magnet
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a tshirt - White Van Magnet
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design me a tshirt - White Van Magnet
  Đã rút