Freelancer: designph1
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

4 Identical Residential flats

... with common basement & rooftop amenities.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    15
                   cho                     Design my home
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

 • designph1
  designph1
  • cách đây 4 tháng

  Note: columns are integrated in the design to ensure that this tall building will be structurally efficient.

  • cách đây 4 tháng