FlatDesigners Avatar

Các bài tham dự của FlatDesigners

Cho cuộc thi Design of Logo for Webdesign Agency

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design of Logo for Webdesign Agency
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design of Logo for Webdesign Agency
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design of Logo for Webdesign Agency
  Đã rút