dodien1206 Avatar

Các bài tham dự của dodien1206

Cho cuộc thi Design of a Logo for a building construction company

 1. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a Logo for a building construction company
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design of a Logo for a building construction company
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design of a Logo for a building construction company
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design of a Logo for a building construction company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a Logo for a building construction company
  Bị từ chối
  0 Thích