1. Á quân
  số bài thi 58
  Graphic Design Bài thi #58 cho Design of a logo: Company offering trainings and concepts for visual selling and public speaking
  Graphic Design Bài thi #58 cho Design of a logo: Company offering trainings and concepts for visual selling and public speaking
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Graphic Design Bài thi #26 cho Design of a logo: Company offering trainings and concepts for visual selling and public speaking
  Bị từ chối
  0 Thích