1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a logo and label for a juice bottle / company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a logo and label for a juice bottle / company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a logo and label for a juice bottle / company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 171
  Bài tham dự #171 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a logo and label for a juice bottle / company
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a logo and label for a juice bottle / company
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a logo and label for a juice bottle / company
  Đã rút