Freelancer: Sheeraz403Abbasi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

NFT art It's Transparent

Check out and let me know every single changes you want


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      16
                     cho                       Design of canary ++ for an NFT
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

 • Sheeraz403Abbasi
  Sheeraz403Abbasi
  • cách đây 5 tháng

  yes I have send you that in chatbox

  • cách đây 5 tháng
 • stighw
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 tháng

  Hi. Could you make a verison withouth the branches?

  • cách đây 5 tháng