Bảng thông báo công khai

 • dubaihammad
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Change the font to make MM visible and readible please

  • cách đây 3 tháng
 • dubaihammad
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Please make sure it's Dubai Tourism ! Capital!! And make it bigger . I'd really appreciate it if you could change this lamp

  • cách đây 3 tháng
 • dubaihammad
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Dubai Tourism should be bit bigger please

  • cách đây 3 tháng