Freelancer: mdshariful1257
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

I hope you like that

Dear contest holder, The logo is ready. I hope like you. if you any change your logo i can make it. I am waiting your feedback. thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    36
                   cho                     Design poker chip
Bài tham dự #36

Bảng thông báo công khai

 • mdshariful1257
  mdshariful1257
  • cách đây 4 tháng

  #78 #79 Please check.

  • cách đây 4 tháng
 • mdshariful1257
  mdshariful1257
  • cách đây 4 tháng

  sure sir.Thank you.

  • cách đây 4 tháng
 • louiemenard
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Can you please update the working so it is "Macs Lake House Poker"?

  • cách đây 4 tháng
 • louiemenard
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  The the lettering be 1/2 the size?

  • cách đây 4 tháng