LucianCreative Avatar

Các bài tham dự của LucianCreative

Cho cuộc thi Design some Business Cards for Mativy

 1. Á quân
  số bài thi 157
  Bài tham dự #157 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for Mativy
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for Mativy
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 173
  Bài tham dự #173 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for Mativy
  Graphic Design Bài thi #173 cho Design some Business Cards for Mativy
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for Mativy
  Graphic Design Bài thi #100 cho Design some Business Cards for Mativy
  Graphic Design Bài thi #100 cho Design some Business Cards for Mativy
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 170
  Bài tham dự #170 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for Mativy
  Đã rút