Freelancer: jaigtz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Icon version 2

If any change just inform..i will make change until you satisfied


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    6
                   cho                     Design some Icons for motorsports company site
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

 • jaigtz
  jaigtz
  • cách đây 6 năm

  Yes sure.. Sorry for late reply.. Are you still interested sir..

  • cách đây 6 năm
 • jashcraf
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  Will you be able to send me the AI file for this?

  • cách đây 6 năm