1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Stationery for a Wedding Greeting Card - repost
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Stationery for a Wedding Greeting Card - repost
  Graphic Design Bài thi #8 cho Design some Stationery for a Wedding Greeting Card - repost
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Stationery for a Wedding Greeting Card - repost
  Bị từ chối
  2 Thích