AlexTV Avatar

Các bài tham dự của AlexTV

Cho cuộc thi Design some stationery

 1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design some stationery
  Graphic Design Bài thi #27 cho Design some stationery
  Graphic Design Bài thi #27 cho Design some stationery
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design some stationery
  Graphic Design Bài thi #23 cho Design some stationery
  Bị từ chối
  0 Thích