RodelGarcia Avatar

Các bài tham dự của RodelGarcia

Cho cuộc thi Design some stationery

 1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design some stationery
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design some stationery
  Graphic Design Bài thi #2 cho Design some stationery
  Graphic Design Bài thi #2 cho Design some stationery
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design some stationery
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design some stationery
  Đã rút