Neishka Avatar

Các bài tham dự của Neishka

Cho cuộc thi Design the main character image for a childrens ebook

 1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design the main character image for a childrens ebook
  Graphic Design Bài thi #31 cho Design the main character image for a childrens ebook
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design the main character image for a childrens ebook
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design the main character image for a childrens ebook
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design the main character image for a childrens ebook
  Đã rút