BeregFILM Avatar

Các bài tham dự của BeregFILM

Cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #80 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #80 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #44 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #44 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #38 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #31 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  0 Thích