Johnny818405 Avatar

Các bài tham dự của Johnny818405

Cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes

 1. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #79 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #79 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #79 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #79 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #79 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #78 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #78 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #78 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #78 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #78 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  0 Thích