JulioSW Avatar

Các bài tham dự của JulioSW

Cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes

 1. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #85 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #85 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #85 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #85 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #85 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #85 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Mechanical Engineering Bài thi #85 cho Design 3 unique and effective muzzle brakes
  0 Thích