Rudolph07 Avatar

Các bài tham dự của Rudolph07

Cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes

  1. Á quân
    số bài thi 48
    Bài tham dự #48 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
    0 Thích