luisosechas91 Avatar

Các bài tham dự của luisosechas91

Cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes

 1. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design 3 unique and effective muzzle brakes
  Đã rút