Freelancer: noorpiash
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOGO

If you need any changes please feel free to inbox me. Thanks

Bài tham dự cuộc thi #96 cho Develop a Corporate Identity
Bài tham dự #96

Bảng thông báo công khai

 • DPHDesigner
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 11 tháng

  Hi i like the look and feel Make the bitcoin logo stand out more And maybe add the text Bitcoin somewhere

  • cách đây 11 tháng
  1. noorpiash
   noorpiash
   • cách đây 11 tháng

   Ok sir thank you...

   • cách đây 11 tháng
 • DPHDesigner
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 11 tháng

  REally like yours one of the best

  • cách đây 11 tháng