1. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for Printing, and advertising agency
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for Printing, and advertising agency
  0 Thích