1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Recruitment Company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Recruitment Company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Recruitment Company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Recruitment Company
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Recruitment Company
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Recruitment Company
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Recruitment Company
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Recruitment Company
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Recruitment Company
  Đã rút