adsis Avatar

Các bài tham dự của adsis

Cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  1 Thích