legol2s Avatar

Các bài tham dự của legol2s

Cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup

 1. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  0 Thích