1. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  0 Thích