1. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Logo Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Logo Design Bài thi #87 cho Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Logo Design Bài thi #87 cho Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Logo Design Bài thi #87 cho Develop a Corporate Identity for a Software and IT startup
  Bị từ chối
  0 Thích