sergiovc Avatar

Các bài tham dự của sergiovc

Cho cuộc thi Diseñar un logotipo for Wholesale Business

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  Đã rút