sergiovc Avatar

Các bài tham dự của sergiovc

Cho cuộc thi Diseñar un logotipo for Wholesale Business

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Graphic Design Contest Entry #14 for Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Graphic Design Contest Entry #11 for Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Graphic Design Contest Entry #13 for Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Graphic Design Contest Entry #18 for Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 17
  Graphic Design Contest Entry #17 for Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 16
  Graphic Design Contest Entry #16 for Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 15
  Graphic Design Contest Entry #15 for Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 12
  Graphic Design Contest Entry #12 for Diseñar un logotipo for Wholesale Business
  Đã rút