1. Á quân
    số bài thi 25
    Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Diseñar un logotipo para Restaurant Café "The Backyard"
    1 Thích