Debasish5555 Avatar

Các bài tham dự của Debasish5555

Cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #28 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #25 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #23 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #23 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #23 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #23 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #23 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #16 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #16 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #15 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #15 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #26 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #24 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #24 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #24 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #24 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #24 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #24 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #24 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  0 Thích