lenasinishina88 Avatar

Các bài tham dự của lenasinishina88

Cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica

 1. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #72 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #72 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #72 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #72 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #72 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #72 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #46 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #46 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #46 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #46 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #46 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #46 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #46 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #46 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #37 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #37 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #37 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #37 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #36 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #36 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #36 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Graphic Design Bài thi #36 cho Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
  Đã rút