Freelancer: smelena95
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

La Dolce Vita Roma

Hello, here is my design. Please let me know what you think. Any feedback is appreciated!

Bài tham dự cuộc thi #21 cho Disegnare un Logo for online Store: LaDolceVita Rome
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.