yusaldy Avatar

Các bài tham dự của yusaldy

Cho cuộc thi Draw concept/design art for my game

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Concept Design cho cuộc thi Draw concept/design art for my game
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Concept Design cho cuộc thi Draw concept/design art for my game
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Concept Design cho cuộc thi Draw concept/design art for my game
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Concept Design cho cuộc thi Draw concept/design art for my game
  0 Thích