1. Á quân
    số bài thi 1869
    Bài tham dự #1869 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
    7 Thích