kasz28 Avatar

Các bài tham dự của kasz28

Cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!

 1. Á quân
  số bài thi 2101
  Bài tham dự #2101 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  Graphic Design Bài thi #2101 cho Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  Graphic Design Bài thi #2101 cho Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  4 Thích