1. Á quân
  số bài thi 2118
  Bài tham dự #2118 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2082
  Bài tham dự #2082 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  12 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2380
  Bài tham dự #2380 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  10 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2165
  Bài tham dự #2165 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  4 Thích