1. Á quân
  số bài thi 1068
  Bài tham dự #1068 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1455
  Bài tham dự #1455 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1064
  Bài tham dự #1064 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  Đã rút