1. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 160
  Bài tham dự #160 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  2 Thích