1. Á quân
  số bài thi 385
  Bài tham dự #385 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 540
  Bài tham dự #540 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  3 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 539
  Bài tham dự #539 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  5 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 435
  Bài tham dự #435 về Graphic Design cho cuộc thi Earthlings: ARKYD Space Telescope Needs Your T-Shirt Design!
  5 Thích