GelElegado Avatar

Các bài tham dự của GelElegado

Cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”

 1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích