mdzihadhossan199 Avatar

Các bài tham dự của mdzihadhossan199

Cho cuộc thi Edit 2min+ video -------------------------------

  1. Người chiến thắng
    Á quân
    số bài thi 5
    Bài tham dự #5 về After Effects cho cuộc thi Edit 2min+ video -------------------------------
    1 Thích