shadman21 Avatar

Các bài tham dự của shadman21

Cho cuộc thi Edit 2min+ video -------------------------------

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Video Services cho cuộc thi Edit 2min+ video -------------------------------
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Video Services cho cuộc thi Edit 2min+ video -------------------------------
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Video Services cho cuộc thi Edit 2min+ video -------------------------------
  0 Thích