1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Audio Services cho cuộc thi Edit song ---- change the instruments, but keep the same notes/melody
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Audio Services cho cuộc thi Edit song ---- change the instruments, but keep the same notes/melody
  0 Thích