1. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Animation cho cuộc thi Edit video ------- Half Life 2 ---- youtube ------ 1min - 10 min
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Animation cho cuộc thi Edit video ------- Half Life 2 ---- youtube ------ 1min - 10 min
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Animation cho cuộc thi Edit video ------- Half Life 2 ---- youtube ------ 1min - 10 min
  Đã rút